کلمات کلیدی: چاقی

۵ حرکت برای حجیم کردن پشت بازو

یکی از بزرگ‌ترین اهداف عمومی و رایج میان بسیاری از بدنسازان، این است که بازوهای بزرگ‌تری بسازند. هر شخصی برای این کار هدفی دارد، ولی مربیان و ورزشکاران که مهارت دارند، اغلب به علتهای صحیحی این … ادامه مطلب

دسته بندی