کلمات کلیدی: شما هم وقتی استرس دارید، زیاد می‌خورید

شما هم وقتی استرس دارید، زیاد می‌خورید؟

برخی از افراد برای فروکش کردن میزان استرس و اضطراب خود به خوردن رو می‌آورند. واکنش روحی افراد به رخدادهای زندگی ابعاد گسترده و پیچیده‌ای دارد. برخی‌ها هنگام ناراحتی و مشکلات روحی منزوی شده و … ادامه مطلب

دسته بندی