کلمات کلیدی: اندومورف

با تیپ بدنی خود آشنا شوید

سه نوع تیپ بدنی داریم: اکتومورف، مزومورف و اندومورف اکتومورف: به افراد لاغر اندام اکتومورف گفته میشود.این افراد دارای فیزیکی‌ سبک و مفاصلی کوچک میباشند.این افراد معمولا دارای دست و پاهای کشیده و لاغر هستند.سر … ادامه مطلب

دسته بندی