کلمات کلیدی: پوکی استخوان و تاثیر ورزش بر آن

ورزش دشمن پوکی استخوان

استخوان یک بافت زنده است. در بافت استخوانی سلول هایی وجود دارند که مرتباً استخوان نو میسازند. در کنار آن سلول هایی هم هستند که استخوان را جذب میکنند. فعالیت همزمان این دو دسته سلول … ادامه مطلب

دسته بندی